1) "Coding at school" – Кодиране в училище – теория и практика – I част:

1.1)  Презентация на домакините 

1.2)Coding with Lego – Кодиране с Лего - Наблюдение на урок по математика, подготвен в съответствие с учебната програма и изисквания и план на проекта.

1.3) Coding with Lego - workshop за учители

2) "Coding at school" -  Кодиране в училище – теория и практика – I част:

2.1) Презентация

2.2) Coding with robots and mats/cups - Кодиране с роботи в математиката  - Наблюдение на урок с ученици, подготвен в съответствие с учебната програма и изисквания и план на проекта.

2.3) Coding with robots and mats/cups - Кодиране с роботи в математиката - workshop за учители а