1) Интеграция – среща за учители (дисaусия, запознаване на партньорите техните национални култури, презентиране на партньорските училища, преразпределение на плана на мобилностите и запознаване  с дейностите по  проекта)

2) "Coding at school" – Кодиране в училище – теория и практика

2.1) Презентации на учителите от проекта

2.2) Coding with math – Кодиране в математиката  - Наблюдение на урок с ученици по математика, подготвен в съответствие с учебната програма и изисквания и план на проекта.

2.3) Coding with math - Кодиране в математиката   workshop за учители -

3) Częstochowa sightseeing – Разглеждане на забележителностите на Ченстохова - посещение на стария град, градската кула, the Bright Hill манастира и запознаване с  местните традиции и култура