Посещение на Народно читалище Пенчо П. Славейков

Учениците от 4а клас бяха посрещнати от Виктория Катранова – отговорник за културтата дейност на Народно читалище Пенчо П. Славейков и Борислава Петрова – библиотекар. Камен Фарисеев поздрави всички с изпълнепия на пиано.