Общински кръг на олимпиадата по математика

Регламент и Декларация   Общински кръг на олимпиадата по математика Изх. № РУО1- 33230/29.11.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   В изпълнение на заповед № РД 09-2152/27.08.2019 г. на министъра на Прочетете повече…

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ Изх. № РУО1- 32527/22.11.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № Прочетете повече…