Днес учениците от III “в” клас показаха отлични знания и умения за решаване на задачи за събиране и изваждане без преминаване на числата до 1000. Откритият урок на класен ръководител Ирина Давидова е първият от серия споделени практики, които предстоят в 122. ОУ “Николай Лилиев”през следващите учебни седмици. Г-жа Давидова представи различни индивидуални и групови методи, както и игрови подход за затвърждаване на усвоените знания.

Категории: Галерия