За първи път в историята на 122. ОУ „Николай Лилиев“ ще заработи пълноценно демократичното общество на младите хора, организирано в Ученически съвет по смисъла на НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

На 07.11.2018 г. представители на всички паралелки от трети до седми клас участваха в първото заседание на Ученическия съвет към 122. ОУ „Николай Лилиев“. Учениците бяха приветствани от г-жа Ивета Германова, директор на училището. Г-жа Германова призова малките представители на най-многочислената група от училищната общност да приемат своята отговорна роля в процесите към позитивна промяна на училищната среда и с емоционалната си реч откри първото заседание на съвета.

В следващото заседание учениците ще преминат през демократичен избор на свое ръководство. Те ще имат възможност да представят своите лидерски качества и креативност,  организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си за определени каузи и да поемат отговорност.

 

Екипът на 122. ОУ „Николай Лилиев“ ще насърчава и подкрепя всяка инициатива, произлязла от активната дейност на ученическото самоуправление и касаеща училищния живот и училищната общност.

Категории: Новини