Благодарим на децата и родителите от IБ клас, които заедно с г-жа Дамянова почистиха баскетболното игрище, на което първокласниците играят.

Категории: Новини