НАЧАЛЕН ЕТАП

Час Начало Край
1 8:10 8:30
2 8:40 9:00
3 9:10 9:30
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСТИЕ
4 9:50 10:10
5 10:20 10:40
6 10:50 11:10
7 11:20 11:40
 

 

ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ

Час Начало Край
1 13:30 13:50
2 14:00 14:20
3 14:30 14:50
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСТИЕ
4 15:10 15:30
 

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Час Начало Край
0 7:50 8:20
1 8:35 9:05
2 9:20 9:50
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСТИЕ
3 10:10 10:40
4 10:55 11:25
5 11:40 12:10
6 12:25 12:55
7 13:10 13:40