Уважаеми родители,  

В последните дни зачестиха запитванията за издаване на служебни бележки на учениците за обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/. 

Заявления се подават на електронната поща на училището: 122ou@122ou.com.

Образец на заявлението можете да намерите в приложения файл.