Отварянето на пликовете на кандидатите за извънкласни дейности ще се състои на 03.10.2018 г. в 13:00 ч. в класната стая на 7. “б” клас.