Документи, необходими при подаване на оферта за Обществена поръчка за неотложен ремонт на класни стаи, обявена на 12.12.2018 г.:

Приложение 1: Образец 2: Образец 3: Приложение 4, образец 19: Приложение 4: Приложение 5: Приложение 6: Приложение 7: Приложение 8: Приложение 9: Образец 11: Приложение 12: КСС-образец: