На 13.09.2019 г. учителите на 122. ОУ „Николай Лилиев“ преминаха обучение, организирано от сдружение „Образование без раници“, за възможностите на световната платформа Khan Academy. През последните години сдружението работи интензивно по превода на български език на видео уроците и упражненията по математика, компютърно програмиране и природни науки, както и синхронизирането им по българските учебни програми. Иван Господинов, председател на „Образование без раници“, разкри на колегията възможностите и методите на преподаване, с които могат преподавателите да апробират световния продукт. Директорът на училището, Ивета Германова, представи на педагогическите специалисти световната образователна платформа за споделени учителски ресурси KOLIBRI и връзката на Khan Academy с нея.
Категории: Новини