Всички желаещи да участват в конкурса, могат да представят предлаганите от тях дейности преди или след предстоящата родителска среща в сряда, 19.09.2018 г., моля да заявят това в канцеларията до 19.09.2018, 13:00 ч. Ръководството на училището ще създаде нужната организация във фоайето, където преди или след срещата родителите ще имат възможност да се запознаят с различните предложения и ще могат да направят информиран избор.

pokana

 

Категории: Новини