За предстоящото трето класиране на учебната 2018/2019 година 122.ОУ “Николай Лилиев” обявява 8 /осем/ свободни места в първи клас.

до 18 юни – 12:00 часа – подаване на заявления за трето класиране 18 юни – 18:00 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране 19 – 20 юни – до 12:00 часа – записване на учениците, приети на трето класиране 20 юни – 18:00 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

Категории: Новини