Приемно време на директор:

Понеделник 8:00ч. – 10:00ч. 

Сряда 12:00ч. – 14:00ч. 

 

Категории: Приемно време