Уважаеми родители,

Имаме удоволствието да Ви поканим на първата родителска среща за учебната 2018/2019 година. Срещата ще се проведе по класни стаи на 19.09.2019 г. (сряда) от 18:00 ч.

Вашите класни ръководители ще Ви представят:

  • Учебна програма;
  • Дневното разписание;
  • Етичния кодекс;
  • Информация от правилници и планове, която е важно да знаете;
  • Избор на родителски актив;
  • Разни.

Във фоайето на училището сме предоставили възможност за кандидатите на участие в предстоящия конкурс за извънкласни дейности да Ви се представят. Там ще можете да разберете допълнителна информация и да направите своя информиран избор.

от Ръководството.

Категории: Новини