НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

2017 – 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

IV КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 10 МАЙ

МАТЕМАТИКА – 14 МАЙ

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА – 16 МАЙ

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО – 17 МАЙ

VII КЛАС

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 21 МАЙ

МАТЕМАТИКА – 23 МАЙ