Добра новина! Продължаваме с иновацията през 2023/2024.

С решение №469/07.07.2023 г. на Министерски съвет е приет списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година, където под №402 е 122. ИОУ „Николай Лилиев“ иновативно училище с роботика и приложно програмиране. През следващата учебна година учениците ще изучават предметите: – Роботика и информационни технологии – I Прочетете повече…