1) Официално откриване на срещата

2) Въведение и интеграция

3) Drama - "Penguins" пиеса с начален етап – кодиране с движения

4) Кодиране с в математиката Math  - урок със всички участници в проекта

5) Презентиране - разходка из училището 

6) Културното наследство на София  - пешеходен тур из София