1) Посещение в Пловдив  - стария град - outdoor coding, съставяне на карта  и маршрути, кодиране с национални