Неда Щерева и Катерина Жаблянова

6а и 6б клас

Екатерина Костова

6а клас

Николета Георгиева

6г клас