Награда електронен дисплей и първо място за 122. ИОУ “Николай Лилиев” за проекта “Помисли преди да изхвърлиш”! Ръководител на проекта г-жа Таня Борисова – главен учител!

Категории: Новини