Уважаеми родители,

Информирам ви, че към 26.10.2020 г. в 122. ИОУ ,,Николай Лилиев“ има един ученик с Ковид 19. Същият не е посещавал училище седмица преди да се установи, че е заразен, поради което класа не е карантиниран.

В училището, към настоящия момент има карантинирани 7 контактни ученици. Последните трима са след игри със заразено дете в почивните дни. Останалите са контактни на заразени близки и роднини. По информация от родителите всички към настоящия момент са безсимптомни, но не посещават училище.

Няма заразени и контактни служители и учители.

Продължават единичните случаи на ученици, които идват без маски и други предпазни средства. Училището раздава маски на тези, които не си носят, но напомняме, че това е ангажимент на родителите. Същото се отнася и за ръкавиците необходими за часовете по роботика и ИКТ. От днес училищната лавка предлага еднократни маски.

Обръщаме се към Вас с молба да прецизирате контактите на децата, извън училище с цел ограничаване на възможностите за заразяване.

Моля, насърчавайте децата да спазват противоепидемичните мерки. Консултирайте се с личния лекар на децата си, в случай на симптоми на вирусно или друго заболяване, за да вземете информирано решение, относно посещението на децата ви в училище.

Нашата цел е да осигурим присъствената форма на обучение на учениците.

В случай на промяна в епидемичната обстановка в училище, своевременно ще ви информираме.

Пазете се! Желаем ви здраве!

Категории: Новини