Бизнесът в училище! Тема - ,,Как да управляваме пари” посветена на международната седмица на парите - 25 - 29.03. Госпожа Детелина Вичева - управител на банков клон грабна вниманието на учениците от трети клас с класни ръководители Д. Колева и Б. Тодорова. Благодарим за полезната и интересна тема!

Категории: Новини