Резултати на явилите се ученици на Областен кръг на Олимпиадата по информационни технологии - отворете

Резултати на предложените за допускане до Национален кръг ученици в Олимпиадата по информационни технологии - отворете

Категории: Новини