Уважаеми родители, 

С решение на Педагогическия съвет на 122. ИОУ „Николай Лилиев“ бяха избрани критерии за участие на ученици и ръководители в дейностите по НП „България - образователни маршрути“.

Проведе се предварително проучване на нагласите на родителите, чрез електронен дневник и формуляр за подаване на заявки. След разглеждане на подадените заявки се установи, че в националната програма няма възможност да се включат всички ученици заявили желание. Програмата предвижда участие на ученици съответно в група за планина (50 ученици с 5 ръководители) и група за море (70 ученици със 7 ръководители). Всички желания бяха прегледани и съгласно критериите се разпределиха учениците в групите.

Учениците, които няма да вземат участие в дейностите по НП „България - образователни маршрути“ ще имат възможност за участие през следващата година.

Предстои кандидатстване по националната програма и последващи организационни дейности, за които ще бъдете информирани от ръководителите на групите.

Ръководството на 122. ИОУ „Николай Лилиев“

Категории: Новини