Учениците от 4а клас бяха посрещнати от Виктория Катранова - отговорник за културтата дейност на Народно читалище Пенчо П. Славейков и Борислава Петрова - библиотекар.

Камен Фарисеев поздрави всички с изпълнепия на пиано.

Search
Категории: Новини