Уважаеми родители,

Информираме Ви, че 122. ИОУ „Николай Лилиев“ ще извърши прием на 72 ученици, разпределени в 3 паралелки с изучаване на информационни технологии в първи клас и роботика и приложно програмиране до завършване на начален етап.

Учениците в първи клас изучават:

Избираеми учебни часове /ИУЧ/:

  1. Български език и литература – 1 час;
  2. Математика -  1 час;
  3. Английски език -  1 час.

Факултативни учебни часове /ФУЧ/:

  1. Английски език – 1 час;
  2. Информационни технологии – 1 час.

Училището разполага с групи за целодневно обучение от първи до пети клас /включително/.