Създаване на компас и калкулатор с Micro:bit

  

Категории: Новини