Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 7.02.2019 г. в 122 ОУ „Николай Лилиев“ ще се проведе родителска среща при следния график:

от 17:30 ч. за учениците от начален етап;
от 18:00 ч. за учениците от пети, шести и седми клас.

На 12.02.2019г. ще бъде проведена родителска среща за класовете 1Б и 3Б от 17:30ч.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Категории: Новини