Уважаеми родители,

Състезанието Spelling Bee School level ще се проведе на 01.03.2021 /понеделник/
от 15.00 часа в онлайн платформата
Teams. Всички
участници са включени в екип SPELLING BEE и ще се проведе общо събрание. 

Организаторите на SPELLING BEE  към 122. ИОУ „Николай Лилиев“

Категории: Новини