Нашите момичета Ванеса Стоименова - 7клас и София Соколова - 6 клас се представиха отлично!
София се класира на първо място от състезателите от София, заели второ място в Spelling Bee - School level. На 21.04.2019г. тя ще се състезава в съсътезанието на национално ниво - Spelling Bee - National level.
Ванеса Стоименова се състезава със състезателите от София, заели първо място в Spelling Bee - School level. Тя също се представи отлично и стигна до втория кръг.
Браво на нашите прекрасни момичета!
Категории: Новини