Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2019/2020 година, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България и Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2019/2020 г., Ви уведомявам, че на 19.03.2020 г. от 12.00 до 13.30 ч. ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

За участието си в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване.

Категории: Новини