Ръководството на 122 ОУ „Николай Лилиев“ ви информира, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г.на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., Ви уведомяваме, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 23 март 2019 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

Желаещите ученици да заявят своето желание при г-жа Таня Борисова – главен учител, до 14.03.2019г.

Категории: Новини