График за съобщаване на резултати от НВО – IV клас

Със заповеди №670/02.05.2019, №671/02.05.2019, №672/02.05.2019, №673/02.05.2019 се определя график за преглед на резултатите от Национално външно оценяване – IV клас, като следва: на 22.05.2019г.  от 7:30 ч. до 8:00 ч. и от 13:30 ч. до 14:00 ч. отговорник: Главен учител Таня Борисова