Европейския ден на спорта в училище

Европейския ден на спорта в училище (ЕДСУ) Изх. № РУО1- 25580/23.09.2020 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Във връзка с писмо на МОН № 9105-135/15.09.2020 г. с вх. № РУО1-24446/15.09.2020 г., Ви уведомявам, че на 25.09.2020 г. ще се проведе Европейския ден на спорта в училище Прочетете повече…