Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от НВО в IV клас

Изх. № РУО1-18391/08.06.2021 г. ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че запознаването с оценените работи на учениците от IV клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се извърши от 09.06.2021 г. до 11.06.2021 г., включително в сградата на 18. СУ Прочетете повече…