4б клас – „Лесовъд за един ден“

4б клас – „Лесовъд за един ден“. Изнесен урок за запознаване на учениците с разнообразието и богатството на българската природа. Мероприятието е съвместно с Изпълнителна агенция по горите.