Награда в XXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството”

Награда в XXIV Национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството” спечели Андрей Велинов 6в клас! Пожелаваме му още много бъдещи участия и награди от състезания, олимпиади и конкурси!