Oтбелязване празника на Народните будители от 4. “Г” клас.

Във връзка с отбелязване празника на Народните будители, в час по “Занимания по интереси” учениците от 4Г изработиха проект като работиха отлично в екип. Учител А. Макаронска.