1) Запознаване с учителите/ Представяне на учителите участващи в срещата  - онлайн среща на платформата MS Teams

2) Представяне на темата "Различното не означава по-лошо" - дискриминация, дефиниция и видове - представяне - от партньорско училище от Полша

3) Подготовка на филмите от всяко партньорско училище 

Домашна работа: подгответе 3 кратки игри на "Различното не означава по-лошо"

1. https://www.youtube.com/watch?v=Y93aJ5c5fYE
2. https://www.youtube.com/watch?v=Un5msddQ16U
3. https://www.youtube.com/watch?v=okpg-IVWLbE
4. https://www.youtube.com/watch?v=ukdzZaB2tYQ
5. https://www.youtube.com/watch?v=xqoerUDNWIA
6. https://www.youtube.com/watch?v=2oyQ1-jpDeY
7. www.youtube.com/watch?v=slEi9jzwJIM
8. www.youtube.com/watch?v=BbqqwL3iJMo
9. www.youtube.com/watch?v=ZknvkQLAKJ8

Game 1: Ducks and Hunters

Game 2: Baba Oarba

Game 3: Tara taravremostasi

Game 4:The sun is shining above those who …

Game 5: Groofy

Game 6: Dwarves, the giant and the wizard

Game 7: Similarities and differences game

Game 8: The ugly duckling

Game 9: Despite our differences game 

4) Starting the lesson plan on Dysk Google