1) Подготовка на гласуването на App Mentimeter - от партньорско училище от Полша

2) Гласуване – избиране на 5 от 15 въпроса за теста на учениците

https://coding-in-space.eu/?c3-poland-different-doent-mean-worse