1) Подготовка на гласуването на App Mentimeter - от партньорско училище от Полша

2) Гласуване - избор на 3 от 9 игри, които да бъдат включени в плана на урока - от всички партньорски училища   

3) Писане на плана за уроци на  Google disk

4) Уъркшоп за учители относно създаването на филми / комикси с приложението Biteable, Powtoon и Pixton - управляван от партньорско училище от Полша

5) "Различно не означава по-лошо" - установяване на правилата, възрастовата група, крайния срок и т.н. за правене на филми/комикси с приложението Biteable, Powtoon или Pixton след мобилността от всички ученици партньори 

https://biteable.com/

https://www.powtoon.com/

https://edu.pixton.com/educators/

 Домашна работа: Подгответе 5 въпроса относно "Различното не означава по-лошо"