Spelling Bee 2014

На 12.03.2014г. в 122ро ОУ „Николай Лилиев” бе проведен училищния кръг от Четвъртото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee. Победители станаха: Ния Петрова от 7б клас и Калина Попова от 7а клас. Всички участници се представиха достойно. Прочетете повече…

Отчет 01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г.

ОТЧЕТ 01.01. 2014 г. – 22.04.2014 г. От 2013 г – 2 913,23 лв  ПРИХОД – 820,00 лв РАЗХОД – 745,01лв 1.ТЕКУЩИ РЕМОНТИ – 126, 60 лв /ОСВЕТЛЕНИЕ ТЪМЕН КОРИДОР, БРАВИ, КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ/ 2.ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ КОМПЮТРИ – 218,34 лв Прочетете повече…