Bulgarian National Spelling Bee Competition- National level – 21.04.2019г.

  Честито на София Соколова от 6 б клас! Честито и на г-жа Д. Душкова за отличната работа. Bulgarian National Spelling Bee Competition- National level – 21.04.2019: Изключително оспорвана надпревара между 30те най- добри състезатели от цяла България в състезанието Прочетете повече…

Родителска среща и график на провеждане – 2.05.2019г.

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че на 2.05.2019 г. в 122 ОУ „Николай Лилиев“ ще се проведе родителска среща при следния график: от 17:30 ч. за учениците от начален етап; от 18:00 ч. за учениците от пети, шести и седми клас. Прочетете повече…

Национално математическо състезание “Питагор” за ученици от IV клас

Национално математическо състезание “Питагор” за ученици от IV клас Изх. № РУО1- 9533/09.04.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката във Прочетете повече…