Отчет 01.01.2013 – 31.12.2013 г

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО 01.01.2013 – 31.12.2013 г ПРИХОДИ – 15 557,35лв ПРЕНОС ОТ 2012г – 3 509,15 лв. ПРИХОДИ 01.01.2013г – 31.12.2013 – 12 048,20 лв РАЗХОДИ – 12 644,12л ЗАСТРАХОВКА – 364,78 лв ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ – 97,20 Прочетете повече…

Хоро в училищния двор

“Сдружение Азбукари” и център “ДоброДея” призовават българите по света да се хванат на празнично хоро по повод националния празник на България. Деца, учители, родители и гости на 122 ОУ “Николай Лилиев” се хванаха за ръце на 17.02. – международен ден Прочетете повече…