Уважаеми родители,
При излизане на заповед за утвърждаване на приема в първи клас за учебната 2020/2021 година на Столична община, следва да ви информираме относно графика за прием на ученици за 122. ОУ „Николай Лилиев“.

Ръководството

Категории: Прием