Резултати от Европейско Кенгуру

Резултати от Европейско Кенгуру – 1. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 2. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 3. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 4. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 5 – 6. клас Резултати от Европейско Кенгуру – 7 – 8. клас

Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, Виуведомявам, че Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019г. от 09.00 ч. в следните училища домакини: 81. СУ, 1. СУ и 56. СУ. В срок до 04.04.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи Прочетете повече…

Отлично представяне в Spelling Bee – Regional level

Нашите момичета Ванеса Стоименова – 7клас и София Соколова – 6 клас се представиха отлично! София се класира на първо място от състезателите от София, заели второ място в Spelling Bee – School level. На 21.04.2019г. тя ще се състезава в съсътезанието на национално ниво – Spelling Bee – National Прочетете повече…

Международната седмица на парите – 25.03-29.03

Бизнесът в училище! Тема – ,,Как да управляваме пари” посветена на международната седмица на парите – 25 – 29.03. Госпожа Детелина Вичева – управител на банков клон грабна вниманието на учениците от трети клас с класни ръководители Д. Колева и Б. Тодорова. Благодарим за полезната и интересна тема!

Вокалната група на 122. ОУ на посещение в старчески дом “Дълголетие”

Ученици от 4, 5 и 6 клас – вокалната група на 122. ОУ взеха участие в благотворителен концерт в дом за стари хора ,,Дълголетие” в квартал Дървеница. С много любов и благодарност възрастните хора ще ги очакват отново! Благодарности за г-жа В. Андреева ръководител на групата и инициатор на събитието!!!

Важно за „Европейско Кенгуру“

Ръководството на 122 ОУ „Николай Лилиев“ ви информира, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 Прочетете повече…