1) Интеграция и въведение - ученици и учители - онлайн среща на платформа MTeams

2) ИГРА 1 за ученици - онлайн ескейп стая, за да се запознаят с нашите страни и традиции - подготвена от партньорско училище от България:

ИГРА 1: https://view.genial.ly/5f97d7227a095f0cf8d47083/game-breakout-untitled-genially 

3) Изготвяне на правилата за представяне - всички учители