1) ИГРА 2 за ученици - онлайн ескейп стая, за да се запознаят с нашите училища и държави - подготвена от партньорско училище от Полша

ИГРА 2: https://view.genial.ly/5f5bae1079626a0d7127d069/game-breakout-my-school-my-country

2) Изготвяне на правилата за представяне на учениците

3) Ученици, работещи по презентациите "Моето училище - моята страна"