1) ИГРА 3 за ученици - онлайн ескейп стая, за да се запознаят с нашите училища и държави - подготвена от местно училище партньор   

2) Гласуване за най-добрите презентации - https://forms.gle/JLr9gz633aaberQS8

https://coding-in-space.eu/bg/?c2-romenia-my-school-my-country-online-meeting