1) Представяне на резултатите "Моето училище - моята страна" презентации - подготвени от ученици 

2) Подготовка на теста за гласуване от училище партньор в Полша