ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ Изх. № РУО1- 32527/22.11.2019 г.   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-32285/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и седмото Коледно математическо Прочетете повече…